SeniorNet Uppsala

Gå till innehållet

Huvudmeny


SeniorNet Uppsala är en förening för 55+ som verkar för att alla skall bli delaktiga i dagens datorsamhälle och Internet.
Vi anordnar kurser och månadsmöten runt datorn för både nytta och nöje.
Äldre lär äldre. De som kan mer, lär de som kan mindre.
Vi är anslutna till SeniorNet Sweden. Bli medlem genom att anmäla dig på SeniorNet Swedens hemsida under rubriken ny medlem och ange Uppsala som lokalavdelning.
Vi tillhör
UPS, Uppsalapensionärernas sammarbetsråd. På deras hemsida hittar du alltid aktuella frågor för pensionärer, lokalt och på riksplanet.
All vår verksamhet bedrivs nu på
Träffpunkten Storgatan 11, som drivs av UPS och där vi trivs. Där kan du också hitta andra intressanta programpunkter.
Har du tips eller synpunkter på vår verksamhet, hör av dig till seniornetuppsala@gmail.com

Månadsmöte Höstens möten: 28/9 Windows 10  nyheter. 26/10, 30/11 program ej bestämt

Den populära Datorhjälpen fortsätter till hösten.
Kom och få hjälp med dina problem! Tisdagar 12.30 - 14.30 de veckor vi har kurser. OBS! Endast för medlemmar

Kurser: Till hösten planerar vi Steg 2 och Fördjupning. Kortkurser i Mapp och filhantering och Bildhantering samt Windows 10. Kortkurser i andra ämnen kan ordnas om intresse finns, Tag Kontakt om du har något önskemål! Läs om tiderna under Kurser!

Windows 10 får snart en ny stor uppdatering. Alla våra kurser använder nu detta operativsystem. Du måste ha uppgraderat för att kunna följa dem. Vi kommer att ta upp nyheterna på ett månadsmöte till hösten.

Vi behöver nya ledare och hjälpledare. Är det du? Tag kontakt!


Tillbaka till innehållet | Tillbaka till huvudmenyn