SeniorNet Uppsala

Gå till innehållet

Huvudmeny

1209 Bildspel med Power Point

Arkiv > 2012

Bildspel med PowerPoint

Hur fungerar programmet? Så här ser det ut:
Överst finns en rad med flikar.
Sedan finns verktygsfältet, olika för varje flik. Det är uppdelat i olika grupper, som skall göra det lättare att hitta rätt.
Till vänster finns en spalt, som ger en översikt av presentationen i form av bilder eller disposition.
I mitten ligger arbetsytan, som visar aktuell bild.
Till höger kan det dyka upp specialpaletter för olika arbetsmoment.
Flikarna:
Start
innehåller grundelement för text och redigering. Där finns ungefär det du hittar i Word, byte till ny bild och bilddesign.
Infoga ger vägar till bilder och olika illustrationer mm. Du kan hämta en bild från datorn eller öppna ClipArt. Skapa en textruta eller använda WordArt.
Design låter dig välja teman och bakgrund.
Animeringar innehåller rörliga övergångar mellan bilder och bildelement,
Bildspel bestämmer hur bilderna visas och startar bildspelet.
Infoga bild från datorn:
Under fliken Infoga klickar man på Bild. Då öppnas Mina bilder, där man kan leta upp den bild man vill ha.
För att göra det lättare har man lämpligen samlat kopior av alla bilder man vill i sitt bildspel i en särskild mapp, med undermappar efter avsnitt, och placerat den på skrivbordet
Då klickar man på Skrivbord i listan till vänster, letar reda på bildmappen och den aktuella bilden.
Markera bilden och tryck på Infoga. Bilden dyker upp på arbetsytan.  
Ett annat sätt är att öppna mappen på skrivbordet och dra bilden direkt till arbetsytan.
Man får anpassa storleken genom att dra i ett hörnhandtag. (drar man i ett sidohandtag ändras proportionerna)
Man placerar sedan bilden genom att klicka på den och flytta dit man vill.
Man kan också rotera bilden genom att dra i den gröna punkten ovanför markeringen.
När en bild är markerad visas fältet Bildverktyg, är det dolt syns det när man klickar på den svagt röda fliken överst.
I gruppen Justera kan man göra enkel bildbehandling med ljus, kontrast och färg.
I Bildformat kan man lägga till olika ramar och effekter
Under Ordna bestämmer man vad som skall ligga över en annan bild i ett collage,
Slutligen kan man beskära bilden.

Nu sätter vi igång och gör vårt bildspel, eller presentation.
Öppna programmet PowerPoint.
Klicka för att lägga till första bilden, som är Rubrik och Underrubrik
Skriv din rubrik. . (Memoarer). Markera den för att ändra utseende om du vill på samma sätt som i Word
Skriv en underrubrik. (Mitt liv i bilder).  Ändra utseende om du vill.
Man kan flytta rutorna med texten dit man vill genom att markera så ramen syns och dra i kanten.
Man kan vrida på rutan genom att dra i det gröna handtaget.
Infoga bild. Det kan vara trevligt att redan på titelsidan lägga in en bild. Se ovan hur du gör.
Placera bilden och rubrikrutorna, så du blir nöjd. Du har bilden på arbetsytan, och en miniatyr till vänster i översiktsspalten.
Nu är det dags att gå till nästa sida, eller bild som det kallas här.
Klicka på Ny bild under startfliken. Man får automatiskt designen Rubrik och innehåll. Vill man ha någon annan typ, klickar man lite längre ned och väljer det man vill ha.
Klicka och skriv rubriken på ditt första avsnitt som du samlat bilder till. T.ex. Barndom.
Infoga en bild genom att klicka på ikonen för infoga bild . Du kan ha flera bilder i samma bild. Överlappar de varandra kan du bestämma vilken som skall vara överst etc. under fliken bildverktyg, som dyker upp när en bild är markerad.
Vill du kunna skriva text direkt i rutan, skall du dra in bilden i stället för att välja infoga. Annars får du infoga en textruta.
När du är nöjd med textens utseende och bildernas storlek och placering är det dags nästa bild.
Jag antar att vi har fler bilder i mappen Barndom, så den här gången väljer vi Tom under ny bild. Vi skall ju inte ha ny rubrik. Nu syns 3 bilder i vänsterspalten.
Infoga  en eller flera bilder från mappen Barndom.
Vill man ha en förklarande text, måste man infoga en textruta. Klicka på Textruta under fliken Infoga.
Muspekaren förvandlas nu till en nedåtriktad pil på arbetsytan. Dra upp en ruta från pilen. Du bestämmer längden, men höjden bestäms av teckenstorleken. Den ökar när det behövs fler rader.
Skriv texten. Du har automatiskt hanmat under startfliken
Markera texten och ändra storlek efter behov. Man kan också ändra teckensnitt, färg och annat.
Justera ev. längden på rutan och placerar den där du vill.
Behövs fler rutor, infogar man dem på samma sätt.
Dags för ny bild igen. Är det slut på bilderna i Barndom, kan du välja Rubrik och innehåll om du vill. Öppna nästa mapp med bilder och börja föra över dem som ovan.
Fortsätt tills alla dina bilder i mappen är slut
Man kan ändra ordning på visningsbilderna genom att dra och flytta dem i vänsterspalten.
Animeringar:
Det kan vara trevligt att göra övergångarna mellan visningsbilderna lite mindre tvära. Det finns mycket att välja på. Lugnast är att ha samma typ av övergång inom avsnitten, och kanske en annan då man byter till nytt.
Under fliken Animeringar, Övergång till den här bilden, syns en rad som visar olika typer. Genom att klicka på mer till höger hittar man 9 rader till.
Peka på en, så visas den.
Välj en.
Ställ in hur fort det skall gå.
Ställ in eventuellt ljud.
Vill du ha samma övergång för alla bilder kryssa för i rutan bredvid.
Vill du ha olika, måste du ställa in för varje bild.
Anpassad animering öppnar en palett till höger, där du kan ställa in animeringar för olika delar i en bild.
Klicka på ikonen med filmduken nere till höger, för att starta bildspel från aktuell bild. Då ser du hur det blev.

Bildspel:
Bildspel innebär att man visar bilderna på hela skärmen, och att man inte ser programmet man arbetat med. Under fliken bildspel kan man göra olika inställningar och t.ex. spela in en speakerröst,
Man startar också bildspelet från början eller från aktuell bild på arbetsytan. Man kan också starta från ikonen nedtill, då från aktuell bild.
Normalt byter man bild vid musklick, men man kan ställa in automatiskt byte efter viss tid.
Pekar man nere till vänster syns symboler. Pil till föregående bild, penna att skriva på bilden med, meny för t.ex. avsluta, och pil till nästa bild.
Man kan avsluta bildspelet genom att trycka på Esc. Man hamnar då i programmet på den senast visade bilden.
När sista bilden visats blir rutan svart. Efter nästa klick är man tillbaka i programmet.

Nu får du gå hem och försöka själv. Jag har utgått från Microsoft PowerPoint  i Office 2007. Den nyare 2010 skiljer sig ganska lite, men äldre varianter har inte upplägget med flikar. I menyerna kan man hitta samma funktioner, och det fungerar på samma sätt. Detsamma gäller Open Office Impress, som är en del av gratisprogrammet Open Office. Alla funktioner kanske inte finns i alla program, men grunden är densamma och man kan göra bra presentationer med alla. Det kan ta lite tid att hitta rätt, men det gäller ju så fort man får en ny generation av ett program.

LYCKA TILL!    Birgitta Avholm 2012


Tillbaka till innehållet | Tillbaka till huvudmenyn