SeniorNet Uppsala

Gå till innehållet

Huvudmeny

1410 Släktforskning

Arkiv > 2014

Sammanfattning av månadsmötet i Släktforskning den 30 oktober.
En genomgång av vad som är viktigt för en nybörjare i släktforskning bör känna till där jag informerade om vad man kan hitta i kyrkböckerna på nätet.
I stort sätt är alla kyrkböcker avfotograferade. De olika möjligheter som finns att komma åt dem på nätet är SVAR Svenska Arkivinformation under Riksarkivet. Kyrkböckerna är scannade från mikrofilmer . SVAR håller många källor. Gå in på SVARS hemsida där ser du vad som finns källorna
Ancestry  är störst i världen på att tillhandahålla digitaliserade arkiv för släktforskare runt om i världen, från Kina till USA. Skall du forska i USA är Ancestry den bästa källan att leta i .
Arkiv Digital har det bästa underlaget det är avfotograferat digitalt ur Kyrkoarkivets böcker.
SVAR, Ancestry och Arkiv Digital kan man abonnera på olika tid till en kostnad.
Biblioteken har ofta särskilda släktforskningsdatorer med tillgång till forskning i kyrkoarkiven via någon av de olika utgivarna.
Via Landsarkivet kan du släktforska gratis de har tillgång till datorer och program.
När det gäller programmen som vi lägger in våra uppgifter i finns en del gratis, de flesta finns att köpa via nätet eller på CD .
DISGEN som ges ut av föreningen DIS det är en CD skiva som man köper de ger också ut en mängd skivor däribland Häradsekonomiska kartan .
Min Släkt, MyHertige, Holger och Anarkiv som kräver licens och som man laddar ner via Internet.
MyFamilyTree och Reunion för Mac, som är ett program som man köper.
Gramps som man också laddar nr via Internet, men som är gratis. Men där programmet kräver lite möjlighet till utbildning . www.dis-ost.se ordnar kurser i programmet.
Det ärr möjligt att utbyta information mellan programmen, eftersom alla program lagrar information i samma format, GEDCOM. Vilket också gör att du enkelt kan skicka datafiler till släktingar med din forskning.

Agnetha Rosenlund
20141031Var kan man hitta kyrkoböckerna på nätet?
I stort sätt är alla kyrkböcker avfotograferade .
SVAR-Sveriges riksarkiv   man behöver ett abonnemang för att få tillgång till arkivet 1

Företaget Genline skannade också av mikrofilmer med kyrkoarkivets böcker de har gjorts tillgängliga via Internet. Genline blev uppköpt av Ancestry . För närvarande finns det olika abonnemang där man får tillgång till de svenska  kyrkböckerna och också viktiga handlingar för emigrantforskning bl.a folkräkningar i USA  (census ). Läs mer på 1 och  1
Företaget Arkiv Digital har fotograferat av kyrkböckerna i färg. Det ger en högre kvalitet än de skanningar som har gjorts från mikrofilmer.  Det behövs ett abonnemang. lt 1
Biblioteken över hela Sverige har ofta särskilda släktforskningsdatorer med abonnemang till någon av databaserna över kyrkobokföringen. Många släktforskarföreningar har också forskarstugor.
Vi har Landsarkivet där man kan släktforska fritt och där finns de olika programmen för att gå in i kyrkoarkiven.
Det finns ett antal programvaror som hjälper dig att strukturera din information.
DISGEN, som ges ut av föreningen DIS. Det är en CD-skiva som man köper.
Min släkt, MyHertige, Holger och Anarkiv, som kräver licens och som man laddar ner via Internet.
MacFamilyTree och Reunion för  Mac, som också är program som man köper.
Ancestry, där programvara för lagring av dina data ingår i det vanliga abonnemanget.
Gramps,  som man också laddar ner via Internet, men som är gratis.
Det är möjliga att utbyta information mellan dessa program, eftersom alla program lagrar information i samma format, Gedcom. Vilket också gör att du enkelt kan skicka datafiler till släktingar med din forskning.

Släktforskarlänkar
SVAR-Svenska arkivinformation
  www.svar.ra.se
Arkiv Digital
  www.arkivdigital.se
Släktforskning släktträd och släkthistoria
  www.ancestry.se
Demografiska databasen-Umeå univers.
  www.ddb.umu.se
DDSS-Demografiska Databas Södr Sverige
  www.ddss.nu
DIS-Datorhjälp i Släktforskning
  www.dis.se
Finngravsatta o gravplatser på kyrko--
gårdar runtom i Sverige
  http://finngraven
Information om var den avliden finns begravda.
  http://gravar.se
Sök gravsatta på Svenska gravar
  www.svenskagravar.se
Föreningen för Smedsläktsfork.-FFS
  http://smedforskning.se
Riksförening för släktforsk.Geneaologisk.för
  www.genealogi.se
Nättidningen Rötter
  www.genealogi.se
Nationella arkivdatabas
  www.nad.riksarkivet.se
Person-o Lokalhistorisk Forskarcentrum
  www.plfoskarshamn.se
Riksarkivet
  www.riksarkivet.se
Statisktiska Centralbyrån
  www.scb.se
Skatteverket
  www.skatteverket.se
Släktforskning hos Släkdata-Släktforks gratis
  www.slaktdata.org
Svenska kyrkan
  www.svenskakyrkan.se
Sällskapet Vallonättlingar Valloner,släktforskning.
  www.vallon.se
Lantmäteriet
  www.lantmateriet.se
GenBank
  www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank
Emiwebb (utvandring)
  www.emiweb.se
Ellis Island i New York passgeralistor
  www.ellisisland.org
Soldatregistret
  www.soldatreg.se
Linköpingsuniveristet/soldatreg
  www.ep.liu.se/databases/soldatregistret/search.sv.aspx


Kyrkoarkivens förteckningsplan
AI Husförhörsböcker
AII Församlingsböcker
AIII Böcker över obefintliga
B In och utflyttningslängder
C Födelse-och dopböcker
DI Konfirmationsböcker (längder  över nattvardsungdomar
DII Kommunionböcker (längder över nattvardsgäster
E Lysnings och vigselböcker
F Död och begravningsböcker
G Andra befintliga längder(längder över dem som undergått
kyrkoplikt ,straffjournaler.
H Bilagor och kungörelser som rör kyrkobokför.
HI Bilagor till husförhörslängden
HII Bilagor till in och utflyttningslängden
I Skrivelser(resolution,utslag memorial etc. från
Kungl Maj:t länsstyrelsen ,domkapitlet och andra myndigheter
KI Sockenstämmas (sockennämndens)protokoll  och handlingar
KII Sockenstämmas  och kyrkofullmäktiges protokoll och handlingar
KIII Kyrkoråds protokoll och handlingar
KIV Skolråds protokoll och handlingar utom räkenskaper
KV Övriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar
LI Räkenskaper för kyrkan
LII Räkenskaper för skolan
LIII Räkenskaper för fattigvård
LIV Räkenskaper för kollekt (kollektbok)
LV Räkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål
LVI Räkenskaper i sammandrag,granskade av kyrkostämman
M Handlingar angående prästval
N Visitationshandlingar (protokoll och ämbetes berättelser
samt inventarier-och arkivförteckningar
O Övriga handlingar angående kyrka och kyrkoråd samt kyrkliga
boställen och jord(rättegångs-syne-skiftes-och arrende handlingar
kartor mm.)Handlingar angående prästerskapets löneförmåner
donationshandlingar och ritningar
P Övriga handlingar handskrifter (pålysnings böcker historiska anteckningar

Tillbaka till innehållet | Tillbaka till huvudmenyn